Compromesos amb la teva salut dental

Info legal


1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol,de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:
L'empresa titular d'aquesta website és Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso, amb domicili en Rambla Ribatallada 36, 08172 Sant Cugat del Vallès, amb nombre de N.I.F: 37685036-L

Correu electrònic de contacte: dentalmoreso@gmail.com

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

Tota la informació i els continguts que es recullen en www.clinicadentalmoreso.com (incloent amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o decompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix, Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso.

L'usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso.

Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

3. CONDICIONS GENERALS D'ÚS I NAVEGACIÓ DE LA PÀGINA:

Les pàgines web de www.clinicadentalmoreso.com podran ser visitades lliurement pels usuaris llevat de les quals es trobin incloses en àrees tancades o d'accés restringit.

Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d'aquesta entitat, apareguin en el web www.clinicadentalmoreso.com. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des de www.clinicadentalmoreso.com.

4. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Mercedes Moreso Morató - NIF: 37685036-L
Adreça postal: Rambla Ribatallada, 36 - 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Telèfon: 933283635
Correu electrònic: dentalmoreso@gmail.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de: atendre les sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió dels seus contactes en l'agenda de l'empresa per gestionar l'enviament de les informacions que ens sol·licitin, facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès per tal d'oferir-li una millor relació comercial.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la relació mercantil o es revoqui el consentiment atorgat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades per la finalitat de poder tramitar les seves consultes i informar sobre els nostres serveis, esdeveniments o campanyes que organitzi Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso, és l'aportació del consentiment. El consentiment serà vàlid fins que decideixi revocar-lo.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: en el domicili de Clínica dental Dra. Mercedes Moreso situat a la Rambla Ribatallada, 36-08.172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) o per correu electrònic: dentalmoreso@gmail.com

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem a Clínica Dental Dra. Mercedes Moreso procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives

Adreces postals i electròniques

Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física)

CONTACTE

CONTACTE

Per resoldre qualsevol dubte

Contacta'ns
ON ESTEM

ON ESTEM

Localitza'ns fàcilment

Troba'ns
VISITA VIRTUAL

VISITA VIRTUAL

Visita virtual de la Clínica

Veure